Mopedbil

 Vi tilbyr opplæring i klasse AM 147, mopedbil. Etter endt opplæring ved trafikkskolen og fylte 16 år kan du avlegge teoriprøven hos Statens Vegvesen. Bestått prøve gir rett på førerkort til klasse AM147.

TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
Dette trinnet må være gjennomført før du starter med mopedbilopplæring

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING                                                                                         3 000 kr

4 timer teori og praksis om grunnleggende kunnskap for sikker mopedkjøring,og forståelsen av ansvarte for bruken av kjøretøyet innebær. 

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre trinnvurdering. du og lærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3

TRINN 3 TRAFIKAL DEL                                                                                                                  4 500 kr

6 timer obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Hvordan mestre og samhandle med andre trafikanter.  Du skal lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre trinnvurdering. du og lærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING                                                                                               3 000 kr

 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.  På dette trinnet skal du kjøre selvstendig og i god samhandling med andre trafikanter. Opplæringen vil foregå i variert miljø.

valg av kjørerute og reflektere rundt egne erfaringer.

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

 Kjøretime à 45 minutter                                                                                                                             750 Kr

Husk! Du må ha med øvelseskjøringsbevis til hver time. Minner også om at du må søke om førerkort til klassen, før du kan teoriprøven. Se Statens Vegvesen for mer info.

Teoriprøve hos Statens Vegvesen   350 kr
Førerkort med bilde  270 kr

Priser pr. januar 2022

Laget med Solve CMS av Octi. Vi bruker cookies.