Bestilling og betalingsrutiner.

Avbestilling: *Eventuell avbestilling skjer direkte til lærer eller kontakt med kontoret.

                    * Avbestilingen skal vi ha beskjed om senest 24 timer eller innen kl.1200 siste virkedag før helg/helligdag før oppsatt time.

                    * Ved sikkerhetskurs på vei ønsker vi avbestiling senest 48 timer før kursets oppstart. 

                    * Sikkerhetskurs på bane må avbestilles 7.dager før kursstart.

                    * Ved for sen avbestiling må timen/kurset betales i sin helhet.

                    * Unntak ved sykdom kan eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring.

All opplæring må være betalt før praktisk prøve.

Kurs: påbegynte kurs som ikke fullføres refunderes ikke (trafikalt grunnkurs og MC kurs).

Betalingsrutiner ved ABES trafikkskole.

Alle elever har egen elevkotno på trafikkskolen. Denne logger du deg inn på via nettsiden vår eller du kan gå direkte på TABSelev.no her finner du neste aktivitet, saldo, kontonummer og KID. Vi foretrekker at denne brukes. 

Ved fakturering kommer det faktureringsgebyr på kr.50

Vipps, velger du å bruke denne via TABSelev.no kommer det et gebyr på 1,96%.

Prisjusteringer kan bli foretatt i løpet av året uten ytterlig varsel. Prislisten på vår nettside er alltid oppdattert.

Vi takker for at du velger ABES trafikkskole og vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd og ikke minst trygg sjåfør.